home_adagency_icon2   038 232 222     Line_A-512   suttangrak_pattaya

ความเป็นมา "สุดทางรัก"  

         ปี ค.ศ.1971 คือ จุดเริ่มต้นของร้านอาหารสุดทางรักสาขาแหลมฉบัง ซึ่งสมัยนั้นความเจริญยังไม่เข้ามาถึงยังไม่มีท่าเรือน้ำลึก บรรยากาศที่นั่นถือเป็นบรรยากาศที่สวยงามมาก และในหน้าหนาวคลื่นลมสงบ เราจะเห็นเรือประมงลำเล็กๆ ออกไปหาปลาพร้อมกับมีปลาโลมาว่ายเวียนไปมาอยู่อย่างมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปลาโลมานี้จะอยู่คู่กับทะเลได้ จะต้องมีความบริสุทธิ์ของน้ำทะเล ต้องไม่มีสิ่งที่เป็นมลพิษ ปลาเหล่านี้จึงจะอยู่ในบริเวณนี้ได้ 10 ปีต่อมา ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังได้กำเนิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศก็ได้จางหายอย่างสิ้นเชิง รวมถึงฝูงปลาโลมาเหล่านั้นซึ่งหาดูได้ยากก็หายไปด้วย ต้องออกไปในทะเลน้ำลึกจึงจะเห็น นั่นคือสัญลักษณ์ความทรงจำที่ควบคู่ไปกับร้านอาหารสุดทางรัก ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปปลาโลมา มาจนถึงทุกวันนี้ และที่นี่ถือได้ว่าเป็นปลอดที่แสดงถึงบุคคลที่มีความรักต่อกันอย่างลึกซึ้ง เป็นมุมของครอบครัวที่จะอบอุ่นและมาใช้เวลาที่นี่ ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก กลายเป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่แล่นผ่านหน้าร้านสุดทางรักอย่างมากมาย จำนวนเรือเล็กลดน้อยลง แต่ความทรงจำที่ลูกค้าสุดทางรักแหลมฉบังยังไม่ลืมเลือน และใช้บริการเสมอมา

        ปี ค.ศ. 2000 ได้กำเนิดร้านสุดทางรักพัทยา ณ หาดจอมเทียนแห่งนี้ และบรรยากาศของหาดจอมเทียนที่ยังถือว่าเป็นบรรยากาศที่มีความสวยงามของหาดทราย และเราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 สาขารวมถึงพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ได้ทันสมัย เพื่อเป็นที่รับรองลูกค้าที่แสดงถึงความอบอุ่นในครอบครัวและแสดงความรักต่อกัน เราหวังไว้ว่าลูกค้าทุกท่านที่มีอุปการะต่อสุดทางรักทั้ง 2 สาขานี้ จะยังคงมอบความไว้วางใจที่จะทำให้เราได้บริการท่านอย่างต่อเนื่อง และเราสัญญาว่า สุดทางรักทั้ง 2 สาขานี้ จะพัฒนาและรักษาคุณภาพทั้งด้านบริการและคุณภาพของอาหารและบรรยากาศ ดพื่อให้เกิดสิ่งที่สมกับการที่ลูกค้าทุกท่านให้ความไว้วางที่ดีแก่เราเสมอมา

reateurant